În conformitate cu Ordinul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) nr. 225/2023 privind informarea consumatorilor de către operatorii economici care desfăşoară activitate în mediul online, informăm utilizatorii și potențialii clienți că site-ul vintex.ro este operat de:

EXPERT MOLDOVA TRADING S.R.L. este inregistrată la Registrul Comertului sub nr. J22/2567/1994, avand Cod unic de înregistrare RO6448209, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J22/2567/1994, cu sediul social in Judetul Iasi, Orașul Iasi, B-dul. Nicolae Iorga nr.38 A.

Sediul social:

B-dul. Nicolae Iorga nr.38 A. Iasi, jud. Iasi

Puncte de lucru:

- Str. Bucium 37, Iași, 700182

- B-dul. Nicolae Iorga nr.38 A, Iasi, 700239

- Strada Mihail Kogalniceanu nr 1, Miroslava, Iasi, 707305

Domeniul principal de activitate este:

Cod CAEN 4662 - Comerţ cu ridicata al maşinilor- unelte

Societatea poate desfăşura, ca obiecte secundare de activitate, următoarele activităţi:

 • 1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.,
 • 1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
 • 2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
 • 2561 - Tratarea şi acoperirea metalelor
 • 2562 - Operaţiuni de mecanică generală
 • 2572 - Fabricarea articolelor de feronerie
 • 2573 - Fabricarea uneltelor
 • 2591 - Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
 • 2594 - Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
 • 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
 • 2733 - Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
 • 2751 - Fabricarea de aparate electrocasnice
 • 2790 - Fabricarea altor echipamente electrice
 • 2825 - Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
 • 2829 - Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.
 • 2830 - Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
 • 2841 - Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
 • 2849 - Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
 • 3240 - Fabricarea jocurilor şi jucăriilor
 • 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
 • 3312 - Repararea maşinilor
 • 3314 - Repararea echipamentelor electrice
 • 3320 - Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
 • 3511 - Producţia de energie electrică
 • 3514 - Comercializarea energiei electrice
 • 4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
 • 4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
 • 4532 - Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
 • 4612 - Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie
 • 4613 - Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
 • 4614 - Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave şi avioane
 • 4615 - Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
 • 4616 - Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele
 • 4617 - Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
 • 4618 - Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
 • 4619 - Intermedieri în comerţul cu produse diverse
 • 4621 - Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
 • 4634 - Comerţ cu ridicata al băuturilor
 • 4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
 • 4642 - Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
 • 4643 - Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
 • 4644 - Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, şi produse de întreţinere
 • 4647 - Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
 • 4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
 • 4651 - Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
 • 4661 - Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
 • 4663 - Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
 • 4665 - Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
 • 4666 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
 • 4671 - Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate
 • 4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare
 • 4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
 • 4675 - Comerţ cu ridicata al produselor chimice
 • 4676 - Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
 • 4677 - Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
 • 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat
 • 4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
 • 4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
 • 4725 - Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
 • 4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
 • 4752 - Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
 • 4754 - Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate
 • 4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
 • 4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
 • 4779 - Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
 • 4789 - Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
 • 4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
 • 4799 - Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
 • 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri
 • 5210 - Depozitări
 • 6201 - Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
 • 6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
 • 6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
 • 6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
 • 6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
 • 6312 - Activităţi ale portalurilor web
 • 6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
 • 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
 • 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
 • 7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
 • 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice
 • 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
 • 7711 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
 • 7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
 • 7731 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
 • 7732 - Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
 • 7739 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a.
 • 8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
 • 8292 - Activităţi de ambalare
 • 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
 • 8560 - Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
 • 9521 - Repararea aparatelor electronice de uz casnic
 • 9522 - Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
 • 9529 - Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
 • 9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a.

Cetificate / Autorizații / Avize / Licente privind activitatea societatii:

Certificat de înregistrare seria B nr. 4308227/11.05.2021, emitent Ministerul Justiției / Oficiul National al Registrului Comerțului;

Certificat de înregistrare în scopuri de TVA seria B, nr. 1940007/25.05.2021, emitent Ministerul Finantelor Publice / A.N.A.F.;

Inregistreaza cont nou

Ai deja un cont?
Autentifica-te acum! sau Reseteaza parola